Instrucțiuni de participare la licitația de colectare de fondurilor

„DVS FACEȚI O DONAȚIE CASEI DE COPII, IAR NOI VA OFERIM IN SCHIMB – CHIPTUNING”

Toate fondurile adunate vor fi utilizate pentru achiziții necesare casei de copii din or. Hâncești.

Înregistrarea:

Înregistrarea pentru a participa la licitație este gratuită. Pentru participare, este necesar sa introduceți datele tehnice ale automobilului Dvs. Veți primi o notificare despre licitație, cu data, platforma sociala + link.

Licitația se desfășoară fără limitare de preț:

Singurul lot este chip-tuning (Stage 1). Lotul principal este vândut la cea mai mare ofertă în ziua licitației. Nu există un preț minim pentru lot și nicio limitare de ofertă maximă. Ofertele de preturi vor fi plasate în comentariile in publicația respectiva. Ofertele sunt irevocabile și toate vânzările sunt finale. Dacă la momentul anunțării vânzării lotului oferta ta a fost cea mai mare, devii câștigător.

Plată:

Plata trebuie făcută integral în termen de 2 (două) zile de la încheierea licitației. Câștigătorul poate folosi serviciul (chip-tuning) în termen de 30 de zile.

Citiți termenii acestei licitații:

Aceste informații sunt doar un rezumat al termenilor. Prin participarea la o licitație, trebuie să citiți și să fiți de acord cu toți termenii și condițiile înainte de a depune oferta. Vă rugăm să citiți cu atenție toți termenii (link către Termeni).

Licitație: 14, 15, 16 decembrie 2021
Vizita si donația la Casa de Copii: 22 decembrie 2021

Инструкция участия в аукционе по сбору средств

«ВЫ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ДЕТСКОМУ ДОМУ, МЫ ВАМ – ЧИПТЮНИНГ»

На все собранные средства, будут приобретены вещи для детского дома г. Хынчешты.

Регистрация:

Регистрация для участия в торгах является бесплатной. Для регистрации надо заполнить форму с данными вашего автомобиля (форма по ссылке). Вы получите уведомление с датой, временем площадкой проведения аукциона + ссылка.

Аукцион проводится без ограничения цены:

Единственный лот – чиптюнинг (Stage 1). Главный лот продается по наибольшей ставке в день аукциона. Отсутствует минимальная цена лота и ограничение максимальной ставки. Ставки делаются в комментариях. Ставки являются безотзывными, и все продажи – окончательными. Если в момент объявления о продаже лота Ваша ставка оказалась самой высокой, Вы становитесь выигравшим.

Оплата:

Покупка должна быть оплачена в течение 2 (двух) дней с момента аукциона. Выигравший может воспользоваться услугой (приехать на чиптюнинг), в течении 30 дней.

Прочтите условия проведения данного аукциона:

Настоящая информация является лишь кратким изложением условий. Участвуя в аукционе, Вы должны ознакомиться и согласиться со всеми условиями до того, как сделаете свою ставку. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всеми условиями (ссылка на Условия).

Аукцион: 14, 15, 16 декабря 2021 г
Поездка в ДД: 22 декабря 2021 г